MŠ Nad Tratí


 Kapacita školky: 80 dětí
 Počet tříd: 3

 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 427 800
 

O škole

Mateřská škola se nachází v okrajové části našeho města. Působí v historické vile rodiny Knapových od 21. září 1961. Třídy jsou členité, mají osobité kouzlo a navozují rodinnou atmosféru.

Naše mateřská škola má čtyři třídy, z nichž jedna je využívána k různým činnostem nebo jako relaxační oddělení pro děti ze třetí třídy. Třídy jsou smíšené - heterogenní s celodenním provozem. V první třídě jsou zařazeny děti ve věku 3-5let, ve druhé třídě děti ve věku 4-6let a ve třetí třídě děti 5-7leté. V suterénu budovy je umístěna malá tělocvična, která je pravidelně využívána 1x týdně každou třídou. Zde se také nachází keramická pec, ve které jsou vypalovány výrobky dětí z jednotlivých tříd. Šatny jsou rozděleny do dvou místností. Každé dítě má svoji skříňku.

Děti se ráno scházejí v první třídě a po nástupu dalších paní učitelek odcházejí do svých tříd v horním patře. Konečná směna se opět soustředí do této třídy a rodiče jsou informováni o pobytu svých dětí informačními tabulkami.

budova

Hračky a pomůcky jsou v každé třídě rozdílné, aby pokryly potřeby různých věkových skupin dětí.

Na každé třídě pracují dvě paní učitelky, které se střídají při dopoledních a odpoledních činnostech dětí v průběhu dvou týdnů. Obě učitelky spolupracují a postupně vytvářejí pro daný školní rok třídní vzdělávací program. Vycházejí ze ŠVP PV a RVP PV. Při realizaci aktivit volí formy učení individuální, skupinové i frontální. Preferují celostní prožitkové a situační učení.

Třídy nejsou identické. Každá třída má své kouzlo a je jinak členitá. U každé třídy je umístěna informační nástěnka pro rodiče. Zde jsou uváděny třídní plány výchovně vzdělávací práce, týdenní nabídka činností a aktivit, písničky, básničky a říkadla. Dále je zde uveden měsíční přehled akcí mateřské školy.

U školy je pěkná zahrada, na které proběhla v roce 2010 a 2011 zahradní rekonstrukce a úprava zeleně.

Programy školy:

- Program "Příprava dětí na školu"

- Program "Environmentálního vzdělávání a výchovy"

- Program "Inkluzivního vzdělávání"

- Program "Žijeme zdravě"

- Program "Logopedické prevence"

 - Program "Hrátky s keramickou hlínou"

- Program "Adaptační"

- Program "Klub školek, které čtou"

- Program "Naše bezpečná školka"

- Program "Seznamování s cizím jazykem"

 

 Projekty a programy do kterých jsme zapojeni

Využívání informačních technologií ve školách

Celé česko čte dětem
 

ceskoctedetem

Integrační vzdělávací program Medvídek NIVEA

medvidek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru