MŠ Nad Tratí


 Kapacita MŠ: 76 dětí s výjimkami
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 427 800

 Berušky: 705 894 814
 Medvídci: 705 894 815
 Sovičky: 736 500 465

 

Školní vzdělávací program

"Vláček plný překvapení"

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem "Vláček plný překvapení". Je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávaní a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Jeho název vychází z umístění mateřské školy v blízkosti vlakové tratě a z názvu dané ulice Nad Tratí. Obsah integrovaných bloků zajišťuje plnění hlavních cílů RVP PV a cílů vytyčených mateřskou školou na základě provedené analýzy.

Program vychází z podmínek mateřské školy, podnětů rodičů i dětí. Má svoji vizi - dlouhodobou představu, misi - vymezení hlavního směru aktivit a obecné záměry naší mateřské školy.

Vzdělávací obsah:

Obsah ŠVP PV obsahuje šest integrovaných bloků, které jsme si stanovili na začátku školního roku.

Integrované bloky jsou členěny na charakteristiku integrovaného bloku, záměry a cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy a klíčové kompetence. Tyto bloky jsou pro třídní učitelky inspirací a nabídkou pro tvořivé zpracování třídních vzdělávacích programů. V nich se tyto bloky rozpracovávají na témata tak, aby respektovaly charakteristiky jednotlivých tříd (věkové složení, dosavadní a předchozí poznatky a zkušenosti dětí, individualitu, nadání, talent...).

Témata jsou podrobněji rozpracována do týdenních plánů pro dopolední činnosti a odpolední upevňování poznatků dle zájmu dětí.

Stanovená témata integrovaných bloků pro školní rok 2022/2023

Cestujeme s krtkem

  • Krtek se představuje
  • Krtek a drak
  • Jak krtek slavil Vánoce
  • Krtek a sněhulák
  • Jak se krtek stal zahradníkem
  • Krtek a sluníčko

vlacek 

Přidáno 10. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru