MŠ Nad Tratí


 Kapacita MŠ: 76 dětí s výjimkami
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 427 800

1.třída : 736 500 465
2.třída:  705 894 814
3.třída:  705 894 815

 

Informace od hygieny 13.12.2021

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Nařízení karanténních opatření žáků mateřských, základních a středních škol – prvotní informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 ve třídě Sovičky Mateřské školy Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537, 580 01 Havlíčkův Brod dojde, ze strany KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, na základě epidemiologického šetření, k nařízení karanténních opatření pro Vaše dítě, které se stalo epidemiologicky významným kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 6.12.2021 nebo 7.12.2021. Lhůta karantény je počítána od následujícího dne po tomto datu (poslední kontakt).

Zákonní zástupci dětí budou SMS zprávou vyzváni k vyplnění sebetrasovacího formuláře (součástí SMS zprávy bude i kód pro vytvoření žádanky a objednání se na test), v případě nevyplnění on-line formuláře budou následně telefonicky kontaktováni pracovníkem trasovacího centra, který rizikové kontakty objedná na PCR vyšetření 5. až 7. den od posledního kontaktu s nemocným a nařídí epidemiologicky významným kontaktům karanténu. V případě nárokování ošetřovného, se prosím obracejte na ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Karanténa končí negativním výsledkem RT-PCR testu a absencí klinických příznaků onemocnění covid-19, NEJDŘÍVE PO UPLYNUTÍ SEDMÉHO DNE OD POSLEDNÍHO KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANOU OSOBOU.

V případě, že žák v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test. Pro vystavení žádanky na tento test je nutné se obrátit na ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Karanténa a provedení RT-PCR testu se nenařizuje u dítěte, které onemocnění covid-19 prodělalo a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od jeho prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a je bez příznaků a u dětí, u kterých uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dní po první dávce.

V případě, že by Vás v rámci dané věci nikdo nekontaktoval, obraťte se prosím s dotazy e-mailem na adresu: koronavirus@khsjih.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „předat k řešení odboru Hygieny dětí a mladistvých“

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla:

• Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu.

• Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!

• Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.

• Mýt si důkladně ruce, používat dezinfekci.

• Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.

• Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.

• Často větrat.

• Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).

• Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).

• Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.

• Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.

• Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onemocněním COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit…

• V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

Možné příznaky: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad, bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.

V Jihlavě dne 13. prosince 2021

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

Přidáno 13. 12. 2021, autor: Ivana Chalupníková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru