MŠ Nad Tratí


 Kapacita MŠ: 76 dětí s výjimkami
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

1.třída : 736 500 465
2.třída:  705 894 814
3.třída:  705 894 815

 

Zápis ze schůzky zákonných zástupců dne 5.9.2023

Mateřská škola Nad Tratí Havlíčkův Brod

Zápis ze schůzky rodičů konané dne 5.9.20223

 1. Uvítání v mateřské škole.
 2. Seznámení se Školním řádem, Vnitřním řádem školního stravování, Provozním řádem a Řádem školní jídelny. Zákonní zástupci byly též seznámeni s umístěním těchto dokumentů ve vestibulu školy. Svým podpisem ve třídách potvrdí toto seznámení.
 3. Informace k jednotlivým bodům ze Školního řádu a Provozního řádu.
 4. Seznámení s výší úplaty za školné pro rok 2023/2024 – 730,-Kč.
 5. Rodiče budou požádáni o kontrolu kontaktů poskytnutých v matrice školy.
 6. Informace o stravném od 1.9.2023
 7. Pitný režim je oddělen od stravného. Částka činí 70,-Kč na celý školní rok.
 8. Seznámení se školním vzdělávacím programem – „Cestujeme vláčkem“

Stanovená témata integrovaných bloků pro školní rok 2023/2024

 • Hurá nasedat
 • Naše Evropa
 • Vánoce u nás doma
 • Zima v Grónsku
 • Jižní Amerika
 • Hurá do Afriky
 1. Seznámení s plánovanými akcemi viz. příloha.
 2. Informace o provozní době MŠ od 6:30 – 16:30 hodin.
 3. Nabídka konzultací s rodiči. 1x měsíčně - první pondělí v novém měsíci:
 • I.tř. 12:00 – 12:30 hod.
 • tř. 12:15 – 12:45 hod.
 • tř. 12:30 – 13:00 hod.
 1. Dále konzultace dle předchozí domluvy s třídní učitelkou nebo vedoucí učitelkou mateřské školy.
 2. Informace o letáčku Lyžařské školy Zajda. Letáček bude vyvěšen v šatně mateřské školy.
 3. Foto Vánoce. Pokud rodiče budou mít zájem své dítě fotografovat, zapíší se ve vestibulu školy. Termín fotografování 6.10.2023 v 8:00 hod. v MŠ.
 4. Informace o plavecké škole: účast předškolních dětí od 11.9. – 13.11.2023. Cena 700,-Kč za 10 lekcí i s pojištěním.
 5. Informace o bruslařské škole. Bude se týkat dětí z 3. třídy. Pravděpodobný začátek leden 2023.
 6. Informace o vyšetření zraku v mateřské školy na žádost zákonných zástupců. Termín konání bude upřesněn.
 7. Logopedická depistáž řeči na žádost zákonných zástupců – termín 10.10.2023            v 8.30 hod. v MŠ.
 8. Zákonný zástupce nově nastupujících dětí bude podepisovat souhlas se zachycením podoby dítěte do WhatsAppové uzavřené skupiny.
 9. Změna pracovnice mateřské školy – paní Jeřábková Michaela – hospodářka ŠJ.

Zástupce ředitele

Mgr. Ivana Chalupníková

Plánované akce ve školním roce 2023/2024

Akce pro děti

Podzim:

Havelské posvícení

 

Zima:

Svatý Martin

Lucie

Barborka

Čertovské dovádění

Vánoční nadílka

Tři Králové

Karnevalový rej

 

Jaro:

Otevírání jara

Čarodějnice

Velikonoční zvyky a tradice

 

Léto:

Pasování na školáky

Školní výlet

 

 

Další aktivity:

 • Divadelní představení
 • Návštěva ZŠ
 • Návštěva Krajské knihovny
 • Návštěva požární zbrojnice
 • Koncert žáků ZUŠ
 • Plavecký výcvik
 • Bruslení
 • Návštěvy a exkurze

 

Společné akce pro děti a rodiče

 

Drakiáda

Pouštění draků na letišti v Havlíčkově Brodě. Akce pro děti s rodiči.

 

Naše zahrada

Akce pro děti a rodiče na školní zahradě. Výsadba nových keřů, rostlin, opékání špekáčků.

 

Vánoční besídky

Vánoční posezení ve třídách s rodiči. 

 

Detektivní záhady

Rozluštění záhady ve tmě mateřské školy. Akce pro děti s rodiči.

 

Cesta kolem Světa

Cestování naší školní zahradou s plněním úkolů.

 

Rozloučení s předškoláky

Odpoledne pro rodiče a děti, které odcházejí do ZŠ.

 

Čteme dětem

Rodiče mohou přijít do tříd dětí a předčítat pohádku, či příběh při relaxaci. Zapojí se spolu s námi do programu „Celé Česko čte dětem“.

 

Sběr hliníku v průběhu školního roku

Aktivita pro děti a rodiče zaměřená na ekologii

 

 

Akce pro rodiče

 

 • Schůzky rodičů na začátku školního roku.
 • Beseda pro rodiče nastávajících školáků s odborníkem Pedagogicko- psychologické poradny. Případně poskytnutí nahrávek na webových stránkách – příprava na školu.
 • Zápis do mateřské školy.
 • Den otevřených dveří.
 • Schůzka rodičů nových dětí.
 • Adaptační dny v MŠ

 

 

 

 

Přidáno 6. 9. 2023, autor: Ivana Chalupníková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru